Tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i Norge. En analyse av status, strategier og samspill

E. Brandt, T. Thune, O. B Ure: ”Tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i Norge. En analyse av status, strategier og samspill.” Background report for the (White paper) Report No. 44 Storting “Education strategy”. Fafo/NIFU, Oslo; 2009.