På vei mot et arbeidslivsfond innenfor den nye avtalen om EØS-midlene. Prioriteringer for godt partssamarbeid i Øst- og Mellom-Europa

Ure, O. B. and I.M. Hagen (2010): På vei mot et arbeidslivsfond innenfor den nye avtalen om EØS-midlene. Prioriteringer for godt partssamarbeid i Øst- og Mellom-Europa. Fafo-notat 2010:02, Oslo.